Vhodný pre športové tímy alebo obchodné skupiny. Program je zameraný na určenie tímových cieľov, stanovenie funkcií jednotlivých členov tímu, identifikáciu blokov a bariér, ktoré brzdia tím v progrese a takisto rozvoj tímovej súdržnosti a mentálnej sily tímu. Počas program sa stretnem s každým členom tímu, trénerom a aj manažérom. Na základe osobných konzultácií si dohodneme individuálny plán pre jednotlivých členov tímu a aj pre tím ako celok.

Súčasťou programu je:

neobmedzená email komunikácia počas programu,
neobmedzená online komunikácia počas programu (skype, viber, messenger),
pri športovom koučingu – analýza mentálnej stránky priamo pri herných činnostiach,
pri biznis koučingu – analýza mentálnej stránky priamo vo firme alebo na pracovisku,
analýza mentálnych schopností prostredníctvom diagnostiky farebných asociácií všetkých členov tímu.

Kontaktujte ma