Základný koučing Rozšírený koučing
Profi koučing Tímový koučing

ZÁKLADNÝ KOUČING

Základný program, 4 sedenia v intervale 14-21 dní. Sú prvým krokom k zmene. Naučím ťa mentálne zručnosti, pomocou ktorých zdoláš vlastné bariéry, bloky a strachy. Rýchlejšie a efektívnejšie sa potom dopracuješ k svojim vytýčeným cieľom a dosiahneš špičkový výkon.

Súčasťou programu je:

– neobmedzená email komunikácia počas programu.

 

ROZŠÍRENÝ KOUČING

Rozšírený program, 8 – 10 sedení v intervale 14-21 dní. Ide o detailnejší a intenzívnejší program s očakávaním ešte lepších výsledkov v prekonávaní vlastných hraníc, odbúraní blokov, pochybností a obáv.

Je zameraný na rozvoj sebadôvery a sebavedomia.

Súčasťou programu je:

 • neobmedzená email komunikácia počas programu,
 • možnosť telefonických konzultácií aj mimo sedení,
 • pri športovom koučingu – analýza mentálnej stránky priamo pri herných činnostiach,
 • pri biznis koučingu – analýza mentálnej stránky priamo vo firme alebo na pracovisku.

Koučovacie sedenia trvajú cca 60 minút. Sedenie je možné absolvovať osobne alebo online (skype, viber, messenger)

 

PROFI KOUČING

Individuálny ročný program poskytuje prispôsobené mentálne vzdelávanie a prípravu pre trénerov, športovcov, rodičov, prípadne manažérov, majiteľov firiem, ako aj jednotlivcov, ktorí chcú dosiahnuť maximálne výsledky v športe, práci, doma či v záľubách.

Počas programu sa hlbšie zameriavam na správanie v aktuálnych, konkrétnych situáciách, čím sa pozitívne zmeny adaptujú do každodenného života rýchlejšie a trvalejšie.

Využívam najnovšie metódy a techniky, ktoré ťa naučím používať tak, aby si ich vedel využiť vo svojich denných činnostiach.

V programe je zahrnutá denná konzultácia v prípade profi športovcov počas turnajov, súťaží, svetových pohárov alebo v priebehu ligy.

Súčasťou programu je:

 • neobmedzená email komunikácia počas programu,
 • neobmedzená online komunikácia počas programu (skype, viber, messenger),
 • pri športovom koučingu – analýza mentálnej stránky priamo pri herných činnostiach,
 • pri biznis koučingu – analýza mentálnej stránky priamo vo firme alebo na pracovisku,
 • analýza mentálnych schopností prostredníctvom diagnostiky farebných asociácií.

 

TÍMOVÝ KOUČING

Vhodný pre športové tímy alebo obchodné skupiny. Program je zameraný na určenie tímových cieľov, stanovenie funkcií jednotlivých členov tímu, identifikáciu blokov a bariér, ktoré brzdia tím v progrese a takisto rozvoj tímovej súdržnosti a mentálnej sily tímu. Počas program sa stretnem s každým členom tímu, trénerom a aj manažérom. Na základe osobných konzultácií si dohodneme individuálny plán pre jednotlivých členov tímu a aj pre tím ako celok.

Súčasťou programu je:

 • neobmedzená email komunikácia počas programu,
 • neobmedzená online komunikácia počas programu (skype, viber, messenger),
 • pri športovom koučingu – analýza mentálnej stránky priamo pri herných činnostiach,
 • pri biznis koučingu – analýza mentálnej stránky priamo vo firme alebo na pracovisku,
 • analýza mentálnych schopností prostredníctvom diagnostiky farebných asociácií všetkých členov tímu.

Máte záujem o sedenie? Kontaktujte ma

kalmancaimilan@mentalkouc.sk
0905 645 337