Špecializujem sa najmä na tri oblasti:

  1. Biznis koučing
  2. Športový kouičng + Diagnostika farebných asociácií
  3. Life koučing

BIZNIS KOUČING

U podnikateľov sa zameriavam na:

  1. Časový manažment – práca v pokoji, vyhýbanie sa strate energie z nedostatku času
  2. Súlad medzi biznisom a rodinou – rodina má fungovať ako podporovateľ, nie ako brzda pri podnikaní
  3. Vedenie a motiváciu zamestnancov – spoločná synergia medzi zamestnancami a spolupracovníkmi
  4. Work life balance – hľadanie rovnováhy medzi prácou a osobným životom

 

ŠPORTOVÝ KOUČING

V športovom koučing najčastejšie riešim situácie:

  1. Na tréningu mi to ide, ale v zápase neviem odovzdať to, čo mám natrénované“
  2. Zlyhávanie v kľúčových momentoch zápasu
  3. Negatívne myšlienky pred aj počas pretekov/zápasov a nedostatočné sústredenie

Pri športovom koučingu využívam diagnostiku farebných asociácií ako jedinečný nástroj mentálnej analýzy športovca. Športovci aj tréneri tak môžu efektívnejšie pracovať s vlastnou psychikou počas výkonu.

Tento proces funguje na základe skúmania potenciálu, definovania silných a slabých stránok. Využíva sa k tomu špeciálna diagnostika, o ktorú sa opierajú športové veľkokluby po celom svete, ale aj reprezentačné celky rôznych športov.

 

LIFE KOUČING

Pri life koučingu pomáham klientom vyrovnať sa s minulosťou, zvýšiť si sebavedomie, zlepšiť komunikáciu v rodine alebo nájsť a splniť si životné ciele. 

 

Pozrite si ponuku sedení